Versegyházi kert alatt - Cd szövegek - Bugaci dallaom

Tartalomjegyzék

 5. Bugaci dallamok

1.

Két hete már, vagy tán három,
Hogy a számadómat várom.
Amoda jön amint látom,
Serege szőrű szamáron.

Jó Pista, te jó bojtárom,
Azt kérdezem, van-e károm.
Nincsen károd, nem is lesz,
Míg a nyáj a kezemen lesz.

A bugaci kettős vályú,
Azon iszik háromszáz juh.
Én vagyok a víz merője,
Barna kislány szeretője.

2.

Amoda el hat csikóm van magába’,
Mind a hatnak réz béklyóban a lába.
Eredj pajtás, hajtsd el azt a hat csikót,
Hogy vágom le a lábáról a béklyót.

Lereszeltük a lábáról a béklyót.
Hát ezután merre hajtsuk a csikót?
Majd elhajtjuk amörre a nap lejár,
Arra tudom a gazdája sosem jár.

3.

Tanyán, tanyán, tanyán a lakásom,
A rózsámat csak vasárnap látom.
Olyan büszke annak a járása,
Lassan ballag, hogy mindönki lássa.

Réten, réten, réten terem a nád,
Azt gondoltam, nékem nevelt anyád.
Azt gondoltam, nékem nevelt anyád.
Árva szívem meg akar hasadni.

4.

A vénasszony cikázik, bokázik,
Az én rózsám lakodalmast játszik.
Én is elmék a lakodalmára,
Megölelem menyasszony korába’.

Ha látom a fergeteg elejét,
Begyűröm a süvegem tetejét.
Csak úgy nézem az időt alulla,
Még a jég is visszapattog róla.

Már minálunk kettő a kisbíró,
Egyik dobos, másik levélhordó.
Olyan szépen ki tudja dobolni,
Melyik legényt melyik lány szereti.